Мерки на “Ка Спорт – ТРАМПЛИН” срещу разпространението на COVID-19

Всеки от екипа на “Ка Спорт – ТРАМПЛИН” е съпричастен към създалата се извънредна ситуация не само в България, а и по целия свят. Подкрепяме Министерство на здравеопазването и се придържаме към взетите мерките за намаляване на разпространението на вируса COVID-19 и ограничение на социалните контакти.

При така създалата се ситуация, “Ка Спорт – ТРАМПЛИН”, като терапевтичен и рехабилитационен център, работи при различни условия до обявяване на край на извънредното положение.

Мерки срещу CODIV-19, касаещи цялостната дейност на “Ка Спорт – ТРАМПЛИН”

Във връзка с регистрираните случаи на новия Коронавирус COVID-19, заповед РД-01-127 на министъра на здравеопазването във връзка с решението на Министерски съвет за въвеждане на извънредно положение, както и последващата заповед РД-01-143/20.03.2020 г., нареждаща нови противоепидемиологични мерки с оглед усложняващата се обстановка в страна, “Ка Спорт – ТРАМПЛИН” все решение за прилагане на следните мерки за цялостната дейност на терапевтичния център:

  • Преустановява се приемът на нови резиденти по програми за рехабилитация на деца и тийнеджъри, зависими от психоактивни вещества.
  • В защитеното жилище не се допуска влизането на външни лица по никакъв повод, като на участващите в резидентната програма за рехабилитация на наркозависимост не са разрешени свиждания с близки и роднини.
  • На резидентите и консултантите се забранява излизането в отпуск и напускането на защитеното жилище, освен в случай на неотложна необходимост.
  • Преустановява се възможността за напускане на програмата.

Мерки, прилагани в защитено жилище на “Ка Спорт – ТРАМПЛИН”

В защитеното жилище на “Ка Спорт – ТРАМПЛИН” в момента има тийнейджъри, които част от програмата на психосоциална рехабилитация на зависимост от наркотици. Поради извънредното положение в страната и прилагане на задължителните противоепидемиологични мерки, те не могат да напуснат резидентната програма. Нашият екип се грижи за подрастващите, които са под наша опека при спазване на всички правила за безопасност и защита от разпространението на коронавирус COVID-19. Ежеднвените дейности по програмата продължават при спазване на необходимата социална дистанция, както и при спазване на изключително високо ниво на хигиена – както лична, така и на всички помещения в защитеното жилище.

Апел от “Ка Спорт – ТРАМПЛИН” във връзка с коронавирус COVID-19

Така създадената ситуация е трудна за всички нас и налага всеки да взима решения, които не са лесни, както и да промени начина си на живот, за да се адаптира към променящата се ситуация. Но като хора и като професионалисти, ние поемаме своята отговорност за опазване на живота и здравето на подрастващите, които са ни поверени, както правим това за нашите близки и роднини.

Полагаме всички услилия да поддържаме спокойна обстановка в защитеното жилище и дейностите да продължат да бъдат максимално близки до нормалното ежедневие на резидентите, без поддаваме на паника или да се внася излишно напрежение.

Вярваме, че въпреки че ситуацията е неприятна и необичайна, тя ще осигури полезен практически опит за подрастващите, които са част от програмата на “Ка Спорт – ТРАМПЛИН” за психосоциална рехабилитация на зависимости в ранна възраст и личностно израстване, като им предостави нови начини за справяне с необичайни ситуации, без употреба на психоактивни вещества.

Надскочи себе си! Можеш да се справиш, но не е нужно да си сам!


Бързото разпространение на вирусът COVID-19 и пандемията, обхванала по цял свят, ни поставя пред голямо предизвикателство, с което обаче вярваме, че заедно можем да се справим и да продължим към по-добри дни.

Поради динамичността на положението и всеки ден срещаме нови предизвикателства, които са без прецедент до момента, продължаваме да следим и прилагаме мерките за ограничаване на пандемията от коронавирус COVID-19 и ще ви уведомяваме при всяка промяна в положението, касаеща дейността на “Ка Спорт – ТРАМПЛИН”.

Междувременно, не се колебай да се сържеш с нас. Екипът на “Ка Спорт – ТРАМПЛИН” ще отговори на всички твоите въпроси, свързани с рехабилитацията на зависмост от психоактивни вещества, независимо дали става дума за теб или твой близък.