КУДО И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТИ

Тук ще поместваме статии на две теми: КУДО и рехабилитация на зависимости.
Нека поговорим и за тийнейджърите и наркотиците, родителите и проблемите, свързани със зависимостта от психоактивнии вещества (ПАВ) при непълнолетни. Ще ви дадем съвети за подходи за справяне с наркотичната зависимост, както и информация за рехабилитационната програма и новини около спортен клуб Ка Спорт и център ТРАМПЛИН

Ролята на арт терапията в рехабилитационната програма за деца и тийнейджъри „Живот без дрога“

Ролята на арт терапията в рехабилитационната програма за деца и тийнейджъри „Живот без дрога“

В програма „Живот без дрога“ се прилага систематизиран арт терапевтичен модел, включващ фототерапия за рехабилитация на зависимости. Този терапевтичен подход се прилага за първи път в България от Ка Спорт – ТРАМПЛИН. Защо арт терапия? През 2001 г. Махони обръща внимание на факта, че много специалисти, които участват в работата с пациенти със зависимост отRead more about Ролята на арт терапията в рехабилитационната програма за деца и тийнейджъри „Живот без дрога“[…]

Цели на арт терапията

Цели на арт терапията

Арт терапията е основен терапевтичен подход, включен в рехабилитационна дейност на Ка Спорт – ТРАМПЛИН. Работим предимно с метода на експресивната арт терапия. Тя се основава на превръщането на чувства в образ и откриване на смисъл.  Използването на творческият потенциал и съответния продукт за терапевтични цели се основава на методи, заимствани от Карл Густав ЮнгRead more about Цели на арт терапията[…]