ДЕЙНОСТИ

Терапевтичен център Ка Спорт – ТРАМПЛИН предлага четири типа дейности, описани по-долу. Дейностите са  взаимосвързани, но всяка е и самостоятелна. 

Терапевтична общност

Терапевтичната общност е етап от лечението на зависимостта от наркотици. Представлява резидентна услуга, при която зависими младежи живеят заедно в малка група нашия център, намиращ се в гр. Банкя. Подробно описание на тази дейност може да бъде намерено в таб “Терапевтична общност”

При всички зависимости, семейството е от изключително значение за терапията, работата с тях започва още на този етап. Това включва както психологическа подкрепа, така и съвети за грижа за зависимия. Дейността е описана в таб “Помощ за близките”.

 

Ресоциализация на зависими

Ресоциализацията се извършва в нашия дневен център. Услугата е нерезидентна и има различни поддейности, сред които: 

  • индивидуална терапия
  • групова терапия
По време на ресоциализацията влиянието на родители, приятели, близки на младежите е определящо за резултатите от терапията. Затова те трябва да участват активно, да помагат на тийнейджъра, а също да получат адекватна подкрепа и съвети. Научи повече в таб “Помощ за близките”

 

Превенция

Превенцията е съпътстваща дейност за терапевтичен център Ка Спорт – Трамплин. Основната цел е работа с тийнейджъри, които попадат в рискови групи, за да бъде предотвратена първоначалната употреба на психоактивни вещества (ПАВ). 

Нашият подход към превенцията на наркоманията е не само информационен. Смятаме, че подрастващите имат достъп до достатъчно информация, а четенето на дълги лекции е с нисък процент успеваемост. 

По тази причина, сме избрали метода “връстници помагат на връстници”. Така чрез личен пример и на достъпен език тийнейджърите получават нагледна информация за опасностите от употребата на наркотици, както и предизвикателствата по пътя на отказването. Така сами достигат до информиран и най-вече личен избор. 

Спортен клуб по КУДО

Ка Спорт – ТРАМПЛИН залага на спорта както като превенция за младежите, така и като терапевтичен подход и част от ресоциализацията на, зависимите от наркотици, подрастващи.

Тренировките по КУДО обаче са само допълнение към лечението на наркозависимост. “Ка Спорт” е отделен и самостоятелен клуб по бойни изкуства и предлага тренировки по КУДО, които са достъпни за всички, а не затворен клуб само за зависими.