УСЛУГИ

Услугите, предлагани от Терапевтичен център “Ка Спорт – ТРАМПЛИН” по програма “Живот без дрога”, се разделят на две основни категории: 

 • резидентни услуги – престой за определен период от време в рехабилитационна общност, за целите на рехабилитацията и личностното изграждане на младежите;
 • нерезидентни услуги – провеждане на периодични срещи с консултативна, терапевтична и превантивна цел в нашия дневен център. 

Двата типа услуги касаят не само теб и лечeнието на наркозависмостта ти, а и твоите близки. И двете дейности са застъпени в програмата по лечение на наркомания, специално адаптирана за подрастващи. Например, по време на престоя ти в общността, се провеждат нерезидентни срещи на психолози със семейството ти, за психологическа подрепа и подпомагане на терапията ти. 

Имаш въпроси или нужда от консултация? Кликни тук, ние ще ти помогнем »

Повече за услугите ни по програмата за рехабилитация на тийнеджъри, зависими от психоактивни вещества (ПАВ), можеш да прочетеш по-долу.

Резидентни услуги

Арт терапията използва творческия потенциал на зависимите младежи за ефективно постигане на целите на програмата с минимална съпротива. Основен терапевтичен подход, включен в рехабилитационна дейност, е т. нар. експресивна арт терапия, която се базира на превръщането на чувства в образ и откриване на смисъл. 

Ефективната терапевтична дейност е създадена спрямо нуждите на зависимите тийнейджъри и има план за прилагането й. Той е основан на нужните умения, знания и личен опит, нужен на подрастващите, за се справят с трудностите в живота.

Рехабилитационната програма включва:

 • изграждане на доверие, мотивация, внушение на надежда;
 • диагностика на личността, разбиране и познаване на процесите на зависимостта, 
 • работа с целите, работа със съпротивите, работа с АЗ-образ, самооценка и развитие на комуникативни навици;
 • работа с чувства, потребности и мотиви; 
 • работа за телесно осъзнаване; 
 • семейни послания и сценарии; 
 • работа с границите, възстановяване на целостта;
 • превенция на срив и рецидив, както и спортни занимания.

Спортът е заложен във философията на рехабилитацията и представлява основен терапевтичен инструмент в програмата. Физическа активност се използва и като възможност за превенция от употребата на наркотици, алкохол и цигари. 

Заложени са тренировките по КУДО, групови и индивидуални тренировки, както и други спортове или спортни дейности, съобразени с възрастта и възможностите на зависимите. 

Чрез спорт децата развиват множество качества и усъвършенстват характера си. Ежедневните тренировки развиват физическото здраве, подсилват имунитета, заздравяват тялото, забързват обмяната на веществата, придават тонус и също така развиват сила, бързина, издръжливост и гъвкавост.

Обучението в училище е важен компонент за психо-социалната рехабилитация. В програмата то се прилага в две насоки: 

 • насърчение за продължаване на образованието и разкриване на потенциала;
 • взаимно обучение между връстници.  

Зависимите деца и тийнейджъри се насърчават и подкрепят да продължат обучението си. Локацията е в близост до избор от училища, които предлагат разнообразие от паралелки по интереси за тийнейжърите. Предлага се и възможност за преминаване към индивидуален план на обучение, който да съответства на класа, в който се намира детето / тийнейджъра, за да получава необходимото ниво на знания за възрастта си.

Като част от рехабилитационната програма е заложено подпомагане на индивидуалното развитие и насърчаване на търсенето и усъвършенстването на талантите на децата и тийнейджърите.

Формата на обучение, при която връстници, които обучават връстници дава възможност за обмяна на опит и добри практики, за идентификация с успешни примери и подпомага ресоциализацията на зависимите. Този подход съдейства за създаването на пълноценни взаимотношения, здрава идентичност и повишаване на самочувствието, което е основен фактор при лечението на зависимости.

Рехабилитационен център „ТРАМПЛИН“ е адаптиран за нуждите на деца и тийнейджъри, употребяващи наркотици (психоактивни вещества – ПАВ). Дейностите са изцяло насочени към спиране на употребата чрез психо-социална рехабилитация. В ежедневието са заложени дейности и програма, която структурира крехката личност на тийнейджърите и подпомага промяната на тяхната идентичност.

Рехабилитацията има за цел тийнейджърът да приеме наличието на проблем и последиците от него, да се разбере сериозността на проблема и да се оцени личния потенциал за справяне. Поемане на лична отговорност в процеса на възстановяне, да започне тийнейджъра да вижда себе си, използвайки позитивни термини, възстановяване, лично израстване, социална ангажираност. Близките и обществото да не асоциират тяхното поведение на базата на техния минал опит. Тинейджърите преминават през обучение да разпознават личните си емоции и да ги управляват по съответния начин, да конструират връзка между личните си преживявания и реалността. В Терапевтичния процес тези деца имат за цел и да усвоят техники за справяне с негативни емоционални състояния и постигане на контрол върху деструктивните импулси и поведения. Тийнейджърите придобиват умения за повишаване на асертивността и самооценката си.

Нерезидентни услуги

След приключване на  терапия, младежът ще върне в “истинския” свят, където неминуемо ще срещне изкушения и трудности. 

Ако “излизането” от защитената среда и постоянната подкрепа от психолог не е контолирано и постепенно, има голяма опасност терапията да е неефективна в дългосрочен план. 

По тази причина, ресоциализацията е задължителна стъпка от рехабилитацията на наркозависими тийнейджъри. 

Изпълнява се поетапно и се работи както със зависимия, така и с неговото семейство и близки. Процесът се следи отблизо от психолог, който помага за преодоляване на трудности и психологически блокъри.

 

Семейството и близките са важен фактор както за започване на употребата на наркотици, така и за преодоляването на зависимостта. 

Те са първите хора, които могат да забележат наличие на проблем и да помогнат на тийнеджъра да се изправи срещу зависимостта си.

От друга страна, те се нуждаят от помощ и подкрепа не по-малко от самите наркозависими.

Затова важна част от програмата по терапия и ресоциализация на подрастващи, употребяващи наркотици, е тясната работа със семейството и близките. 

Този подход е част от последващата грижа за зависимия, след приключване на резидентния период. 

Чрез индивидуалната терапия се преодоляват личностни проблеми или нови предизвикателства, които зависимият среща в новото си ежедневие. Работи се на личностно ниво.

Груповата терапия има за цел споделяне на опит и получаване на подкрепа и също е важна част от възстановяването. 

Практикуването на спорт е полезна продължаваща терапия за изчистване на токсините от тялото, поддържане на добра форма, изграждане на самочувствие, възпитаване на дисциплина и отговорност, както и начин за освобождаване на негативната енергия.

Бойните спортове и КУДО, в частност, помагат за поддържане на баланса на ума и тялото, откриване на хармония, освобождаване на агресията и създаване на усещане за сигурност. 

Допълнително, тренировките по КУДО нямат ограничение по пол, възраст, ниво на познание, нито са затворени само за зависими. По този начин спортът е част не само от терапията на зависимите младежи, но и стъпка от тяхната ресоциализация, Освен това, дори след преминаване на цялостната терапия, младежите могат да продължат да тренират за удоволствие. 

Повече за КУДО можете да научиш тук »

Дейности

Терапевтичен център “Ка Спорт – ТРАМПЛИН” работи в три основни направления за превенция и лечение на наркозависимост при деца и младежи.

Превенция на употребата на наркотици (психоактивни вещества – ПАВ) от деца и юноши

Терапия и рехабилитация на подрастващи, зависими от наркотици

Ресоциализация, последваща грижа и подкрепа за тийнейджъра и неговите близки

Нашата цел е ти и семейството ти да разберете по-добре твоята зависимост, защото само така можем да помогнем да я преодолеете заедно и да постигнем трайно възстановяване.

Програмата е адаптирана към спецификите на възрастта, както и към индивидуалните особености на деца и тийнеджъри. Включва не само престой в нашия терапевтичен център, но и подкрепа за теб по време на следващите стъпки на ресоциализация, както и за близките ти, за да могат да проявят разбиране и подкрепа в периода на възстановяването и в дългосрочен план.