Калин Петков

Терапевт в “Ка Спорт – ТРАМПЛИН”

Калин Петков

Като терапевт, Калин изпълнява следните дейности: фасилитатор по фамилни констелации, консултант по когнитивно-поведенческа терапия, енергийна психология и психотерапия, терапевт по ТAT, BSFF, EFT, ЦИ ГУН, арт терапия, фасилитатор по фото глас, адаптивен мениджмънт.

Член на Дружеството на психолозите в България от 2014 г.

 • психолог (ISCO-2634-6001)
 • клиничен психолог (ISCO-2634-6002)
 • психолог – психотерапевт (ISCO-2634-6003)

Образование и курсове

 • Психология и психология на развитието
  Магистър; ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
 • Треньор по КУДО
  НСА “Васил Левски”

Курсове и сертификация

 • Лидерство
  EQUIP, водещ д-р Джон Максуел
 • Обучение за работа с ОХ Карти
  Мориц Егетмейер
 • Стил , етикет и поведение
  Президентски клуб България.

Професионален стаж

 • Ръководител на програма за психосоциална рехабилитация на тийнейджъри, употребяващи психоактивни вещества
  Програма “Живот без дрога”
 • Хоноруван преподавател
  Водене на практикуми по зависимости от ПАВ
  СУ “Климент Охридски”, департамент “Педагогика”
 • Провеждане на обучения “Работа с деца в риск”
 • Ръководител на програма за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на наркотични вещества
  ТО “НОВО НАЧАЛО”

Калин Петков

Статии на Калин в блога на “Ка Спорт – ТРАМПЛИН” »