Гергана Кайрякова

Гергана Кейрякова

Психолог в „Ка Спорт – ТРАМПЛИН“

Образование

  • Психиатрия (диплома с регистрационен №017300)
    Специализант; ДПБ „Д-р Георги Кисьов“, гр. Раднево
  • Медицина
    Магистър; Тракийски университет, гр. Стара Загора

Курсове и сертификация

Обучение за ръководители на програми за лечение с опиеви агонисти и агонисти- антагонисти (сертификат №01.257-003/28.02.2017)
Национален център по наркомании (48 ч. теоретично обучение и 15 дни практика)
Право да осъществява програми за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

Трудов стаж

Лекар – специализант по детска психиатрия (УМБАЛ „Александровска“, гр. София)
Лекар психиатър (Програма за лечение на зависими с опиеви агонисти, гр. София)
Лекар психиатър, спешен кабинет (ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски“, гр. София)
Лекар психиатър (ДКЦ XII, гр. София)
Лекар психиатър (УМБАЛ „Александровска“, гр. София)
Експерт към съда в гр. Стара Загора
Програма за лечение на зависими с опиеви агонисти (гр. Стара Загора)
Лекар в психиатрия (ЦПЗ, гр. Стара Загора)
Лекар – старши медицински представител (ТП Сандоз ДД, гр. София)