ЕКИП

Екипът на терапевтичен център “Ка Спорт – ТРАМПЛИН” се състои от професионалисти с богат опит в работата с подрастващи. Хората, с които работим, следват принципите за индивидуален подход и осигуряване на приятелска среда, които са необходими за личностното израстване и преодоляване на зависимостта в дългосрочен план. 

Нашият екип са твоят ТРАМПЛИН, с помощта на който да надскочиш себе си и да прескочиш зависимостта!

Запознай се с нашия екип

Супервайзори

ЕКИП 1

Пепа Митева

Супервайзор

Психиатри

Боряна Хаджииванова

Боряна Хаджииванова

Психиатър

 

Психолози и Арт Терапевти

Калин Петков

Калин Петков

Арт терапевт

Галина Гълъбова

Галина Гълъбова

Арт терапевт

Повече за дейностите на членовете на екипа

В екипа на “Ка Спорт – ТРАМПЛИН” всеки може да изпълнява различна роля, в зависимост от моментните нужди и съответните знания или опит, на човека в екипа ни. По-долу може да видиш различните типове дейности, които всеки от нас изпълнява. 

Работата на Супервайзора е свързана с мониторинга на екипа. Това е ежеседмична дейност, която включва още: разрешаване на трудности в работата, усъвършенстване на екипа като единица, повишаване на ефективността, проследяването и оценката на предлаганата дейност от екипа на ЦНСТ.

Той е отговорен за организирането, разпределянето, координирането и контролирането на всички дейности в Центъра. Представлява и подържа контактите ЦНСТ.

Прави оценка въз основа на интервюта със зависимия, семейството или близки до зависимия хора. Подпомага и провеждането на физически изследвания. Изследва нуждата от прилагане на медикаментозно лечение. Извършва мониторинг на състоянието на зависимия и оценка на неговия прогрес. Работи тясно с Клиничния Психолог и другите екипи.

Провежда диагностициращи тестове, да обработва информацията и да диагностицира емоционални, психологически или поведенчески нарушения, да създаде и имплементира терапевтичен план за зависимия, да подпомогне пациентите си в достигането на лични, социални, обучителни цели, да прилага мониторинг на прогреса.

Основната му дейност е свързана с консултиране, подкрепа и търсене на правилните ресурси за справяне с употребата на наркотични вещества. Идентифицира децата и младежите, които имат нужда от конкретната помощ, идентифицира нуждите на пациентите и подпомага тяхното реализиране, помага в кризисни ситуации, например, при проблеми със закона.

Изпълнява ролята фасилитатор на ежедневния график в ЦНСТ и подпомага изпълнението на дейностите в него. Екипът следи за спазването на правилата и подържането на терапевтична среда. Други функции са ежедневните грижи за младежите, възпитание, организиране в ЦНСТ. Изграждането на умения приложими в живота, обучението на децата, лична хигиена, хигиена на помещението им, здравословно хранене, отговорности и изграждането на автономност у тях.

Обучава децата и да предоставя нужното качество, съобразено с нормите на образованието и нивото на детето.

Помага на резидентите да преодолеят емоционални, ментални и поведенчески трудности чрез включването и изразяването през творчески процес. Терапевтът има за цел да канализира енергията на участниците в рисуване, скулптиране и други форми на експресия, с цел да се осъзнаят вътрешните конфликти.

Ролята на терапевта е активно да участва в терапевтичния процес като подпомага и окуражава резидентите да разкриват себе си с цел преживяването на катарзис. 

Други задачи на терапевта включват: планиране и фасилитиране на терапевтичната дейност, консултиране спрямо нуждите на клиента и неговото състояние, подпомагане на клиентите да изразяват себе си чрез изкуство, насърчава резидентите да изучават собственото си изкуство и да откриват значението му.

Стани част от Ка Спорт - ТРАМПЛИН

В момента не търсим нови попълнения за екипа, но ако все пак смяташ, че можеш да допринесеш с изключително умение, свържи се с нас. Може точно ти да си липсващата част от пъзела, която дори не подозираме, че търсим.