ДЕЙНОСТИ

Терапевтичен център Ка Спорт – ТРАМПЛИН предлага четири типа дейности, описани по-долу. Дейностите са  взаимосвързани, но всяка е и самостоятелна. 

Терапевтична общност

Терапевтичната общност е етап от лечението на зависимостта от наркотици. Представлява резидентна услуга, при която зависими младежи живеят заедно в малка група нашия център, намиращ се в гр. Банкя. Подробно описание на тази дейност може да бъде намерено в таб “Терапевтична общност”

При всички зависимости, семейството е от изключително значение за терапията, работата с тях започва още на този етап. Това включва както психологическа подкрепа, така и съвети за грижа за зависимия. Дейността е описана в таб “Помощ за близките”.

 

Ресоциализация на зависими

Ресоциализацията се извършва в нашия дневен център. Услугата е нерезидентна и има различни поддейности, сред които: 

  • индивидуална терапия
  • групова терапия
По време на ресоциализацията влиянието на родители, приятели, близки на младежите е определящо за резултатите от терапията. Затова те трябва да участват активно, да помагат на тийнейджъра, а също да получат адекватна подкрепа и съвети. Научи повече в таб “Помощ за близките”

 

Превенция

Превенцията е съпътстваща дейност за терапевтичен център Ка Спорт – Трамплин. Основната цел е работа с тийнейджъри, които попадат в рискови групи, за да бъде предотвратена първоначалната употреба на психоактивни вещества (ПАВ). 

Нашият подход към превенцията на наркоманията е не само информационен. Смятаме, че подрастващите имат достъп до достатъчно информация, а четенето на дълги лекции е с нисък процент успеваемост. 

По тази причина, сме избрали метода “връстници помагат на връстници”. Така чрез личен пример и на достъпен език тийнейджърите получават нагледна информация за опасностите от употребата на наркотици, както и предизвикателствата по пътя на отказването. Така сами достигат до информиран и най-вече личен избор. 

Спортен клуб по КУДО

Ка Спорт – ТРАМПЛИН залага на спорта както като превенция за младежите, така и като терапевтичен подход и част от ресоциализацията на, зависимите от наркотици, подрастващи.

Тренировките по КУДО обаче са само допълнение към лечението на наркозависимост. “Ка Спорт” е отделен и самостоятелен клуб по бойни изкуства и предлага тренировки по КУДО, които са достъпни за всички, а не затворен клуб само за зависими. 

Често е наричана погрешно “комуна”, но между комуна и терапевтична общност има съществена разлика. Общността по своята същност е по-близка до американските скаутски лагери за младежи.  

Ресоциализацията се извършва в дневния център. Целта й е, след завършване на резидентния престой, тийнейджърът да се справи с връщането към ежедневието си, без да се върне към навиците от употребата. 

Важно е да се знае, че на този етап зависимият младеж не е излекуван. Предизвикателствата към него тъкмо започват и при неглижиране на този етап, той отново може да започне употребата на психоактивни вещества и да стане наркоман. 

Ресоциализацията на зависими младежи е процес и се извършва постъпково, като всяка стъпка се следи и се подава обратна връзка както към тийнейджъра, така и към семейството му. Работата е както индивидуална, така и групова, но не се изчерпва само с дейностите в центъра. Изключително голяма роля по време на ресоциализацията има близкото обкръжение на подрастващия – семейство, роднини, приятели. 

 

 

Когато детето започне да употребява наркотици и зависимостта стане достояние на родителите и семейството, тяхната реакция обикновено е агресия към тийнейджъра, криене от други членове на семейството и самообвинения. 

По тази причина, Ка Спорт – ТРАМПЛИН има две дейности, насочени към семейството на зависимия. Те са взаимосвързани и същевременно са важна стъпка от възстрановяването на наркозависимия: 

  • психологическа помощ и подкрепа за семейството на тийнейджъра
  • съвети, консултации и работа с близките в процеса на ресоциализация на зависимия

Без желанието на младежа за лечение, терапията за наркозависимост няма да даде очакваните резултати. Но семейството и близките са важен фактор в процеса на спирането на наркотиците. 

Срещите със семейството за психологическа помощ и подкрепа, както и за съвети как самите те да помогнат на зависимия по пътя на възстановяването са задължителна стъпка. 

Консултациите се извършват периодично – на седмична или месечна база, по преценка на екипа от Ка Спорт – ТРАМПЛИН, който се занимава с терапията.