КУДО И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТИ

Тук ще поместваме статии на две теми: КУДО и рехабилитация на зависимости.
Нека поговорим и за тийнейджърите и наркотиците, родителите и проблемите, свързани със зависимостта от психоактивнии вещества (ПАВ) при непълнолетни. Ще ви дадем съвети за подходи за справяне с наркотичната зависимост, както и информация за рехабилитационната програма и новини около спортен клуб Ка Спорт и център ТРАМПЛИН

Защо тийнейджърите употребяват наркотици и алкохол?

Защо тийнейджърите употребяват наркотици и алкохол?

Причините тийнейджърите да използват наркотици са също толкова сложни, колкото самите тях, както и също толкова индивидуални. Всеки подрастващ има своя причина да започне да употребява психоактивни вещества, но има и някои „универсални“, от които можем да започнем. Тях ще разгледаме в тази статия.

Read more about Защо тийнейджърите употребяват наркотици и алкохол?
Рискови фактори за употребата на наркотици от деца и тийнейджъри

Рискови фактори за употребата на наркотици от деца и тийнейджъри

Деветдесет процента от зависимостите стартират в тийнейджърските години. Като родители, за вас е изключително важно да не игнорирайте рисковите фактори, да не приемате за даденост, че вашето дете е добре или просто да игнорирте проблема, защото мислите, че това е фаза от развитието на детето. Ако ви се струва, че нещо не е наред, важно е да предприемете действие веднага.

Read more about Рискови фактори за употребата на наркотици от деца и тийнейджъри
Модел „връстници помагат на връстници“ (peer-to-peer)

Модел „връстници помагат на връстници“ (peer-to-peer)

В рехабилирационен център Ка Спорт – ТРАМПЛИН за превенция при тийнейджъри, попадащи в рискови групи, при които има опасност за развитие на зависимост от наркотици или вече са започнали да употребяват психоактивнни вещества, използваме иновативния подход „връстници обучават връстници“. Научи повече по-долу… „Стига си ми чел/а лекции за нещата от живота! Ти нищо не разбираш!“Read more about Модел „връстници помагат на връстници“ (peer-to-peer)[…]

Ка Спорт – ТРАМПЛИН с обновен дневен център

Ка Спорт – ТРАМПЛИН с обновен дневен център

Бързаме да се похвалим, че дневният ни център вече е обновен и е готов за нови приключения с теб и всички, които сте приели предизвикателството да се изправите лице в лице със зависимостта към наркотици и да използвате нас като трамплин, с чиято помощ да скочите по нависоко и да преминете отвъд употребата на наркотичниRead more about Ка Спорт – ТРАМПЛИН с обновен дневен център[…]

Цели на арт терапията

Цели на арт терапията

Арт терапията е основен терапевтичен подход, включен в рехабилитационна дейност на Ка Спорт – ТРАМПЛИН. Работим предимно с метода на експресивната арт терапия. Тя се основава на превръщането на чувства в образ и откриване на смисъл.  Използването на творческият потенциал и съответния продукт за терапевтични цели се основава на методи, заимствани от Карл Густав ЮнгRead more about Цели на арт терапията[…]

„Професионално Ателие“ за обмяна на знания, опит и умения

„Професионално Ателие“ за обмяна на знания, опит и умения

През целия месец декември, 2014 г. се проведе “Професионално ателие” – проект за обмяна на знания, опит и умения за подобряване на устойчивостта на организацията и партньорите, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009​ – 2014 г. Ка Спорт – ТРАМПЛИНRead more about „Професионално Ателие“ за обмяна на знания, опит и умения[…]