КУДО - Спорт на успелите!

Ние изучаваме КУДО, защото се стремим да станем силни духом и телом, да се приобщим към културата, да развиваме своите интелектуални възможности, да възпитаваме личността си!

Правила на КУДО ДАЙДО ДЖУКУ

Правила на КУДО ДАЙДО ДЖУКУ

В КУДО ДАЙДО ДЖУКУ се тренира не за победа в състезание, а в името на победата над самия себе си. По този начин КУДО не изгражда просто състезатели, а силни личности.
Правилата в бойните изкуства и в КУДО възпитават на решителност, разумна смелост, вяра в собствените възможности за преодоляване на критични ситуации.